stan na dzień 2018.09.22

stan na dzień 2018.09.08